“Myanmar
The Premium Online Advertising / Marketing Services in Myanmar The Premium Online Advertising / Marketing Services in Myanmar
 • Mobile:+65 8146 4559
 • Email:mmrblb@gmail.com
 • Skype:SEOMyanmar
 • Website:http://www.seomyanmar.com/mm
enquire now

The Premium Online Advertising / Marketing Services in Myanmar

 • Posted on
 • 1335
Specifications
Type of Advertising digital-marketing
Type of Digital Printing publishing
Description

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာေၾကာင့္ SEO လိုၿပီလဲ …

SEOေျပာင္းလဲတိုးတက္လာၿပီျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္တို ့ရဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အင္တာနက္နဲ ့၊ နည္းပညာတိုးတက္မွဳက စီပြားေရးဖြံ ့ ၿဖိဳးမွဳအတြက္ အဓိကက်တဲ့ကဏၭတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ အြန္လိုင္းမားကတ္တင္းဟာ ယခုေခာတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္မွဳရဲ့အဓိကအုတ္ျမစ္လို ့ ဆိုရေလာက္ေအာင္ကိုပဲ အင္တာနက္သံုးစြဲသူမ်ားဟာလဲ တစ္ရွိန္ထိုးတိုးတက္မ်ားျပားလာပါတယ္။ SEO အြန္လိုင္းမားကတ္တင္းမဟာဗ်ဴဟာက သမားရိုုးက်ေၾကာ္ျငာစရိတ္နဲ ့ႏွိဳင္းယွဥ္ရင္ ကုန္က်စရိတ္အသက္သာဆံုး လ်င္ျမန္ထိေရာက္မွဳအရွိဆံုးေသာ ေရရွည္အင္တာနက္မားကတ္တင္းလမ္းေၾကာင္းလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စစ္တမ္းအရ Search Engine (Google) အသံုးျပဳသူဦးေရရဲ့ ၉၀% ႏွင့္အထက္ဟာ ရွာေဖြမွဳရလာဒ္စာမ်က္ႏွာ (၁) မွာေပၚတဲ့ ဝက္(ဘ္)ဆိုက္ေတြကိုသာ ၾကည့္ရွဳၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ရွာေဖြမွဳ စကားစုနဲ့ ဆီေလ်ာ္မွဳအရွိဆံုးရလာဒ္မ်ားလို ့ ယူဆၾကလို ့ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိန္ႏွင့္ အမ ွ် ေထာင္ေသာင္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဝက္(ဘ္)ဆိုက္သစ္ေတြ ေပၚထြက္ေနေသာ္ျငားလည္း Google ဆိုတဲ့ Search Engine ရဲ့ ပထမဆံုးစာမ်က္ႏွာမွာေတာ့ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အဆီေလ်ာ္ဆံုးရလာဒ္ (၁၀) ခုကိုသာေဖာ္ျပပါတယ္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္း တိုးတက္ေအာင္ျမင္မွဳအတြက္ လူၾကည့္မ်ားတဲ့ စာမ်က္ႏွာနံပါတ္ (၁) မွာ ကိုယ့္ရဲ့ဝက္(ဘ္)ဆိုက္ တစ္ေနရာစာပါဝင္ေစဖို ့ဤမ ွ် အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ဝက္(ဘ္)ဆိုက္ကို လူေတြရွာမေတြ ့ႏိုင္ခဲ့ရင္သူတို ့ရွာေတြ ့  တဲ့ကိုယ့္ရဲ့ၿပိဳင္ဘက္ေတြဆီကိုပဲ ေရာက္သြားတဲ့အတြက္ လူႀကီးမင္းအတြက္ အင္မတန္မွႀကီးမားတဲ့ ဆံုးရွံဳးမွဳႀကီးအခ်ိန္ႏွင့္အမ ွ် ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ထပ္တိုးဆံုးရွံဳးမွဳမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေတာ့ဘဲ SEO Myanmar မွ ပညာရွင္မ်ားရဲ့ အကူအညီနဲ ့ ၿပိဳင္ဘက္ေတြထက္ေျခတစ္လွမ္းသာတဲ့ လက္ဦးမွဳကိုရယူလိုက္ပါစို ့။

SEO Myanmar နဲ ့စတင္ပါ …

Myanmar SEOက်ေနာ္တို့ရဲ့အသင္းဝင္္မ်ားဟာ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္တာအေတြ ့အႀကံဳရွိ ဝါရင့္ SEO ပညာရွင္မ်ားျဖစ္တာနဲ ့ အညီ၊ Customer ရဲ့လိုအပ္ခ်က္ပန္းတိုင္ကို အစဥ္ေရွးရွဴ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးပါတယ္။ လူႀကီးမင္းရဲ့ ဝက္(ဘ္)ဆိုက္နဲ ့ လုပ္ငန္းသဘာဝကို အေသအခ်ာစိစစ္ေလ့လာၿပီးမွ အေကာင္းဆံုးရလာဒ္မ်ားကိုသာ ဖန္တီးေပးပါတယ္။ SEO Myanmar ဟာ Google ႏွင့္တစ္ကြ Search Engine ေတြ ဘယ္လုိအလုပ္လုပ္တယ္၊ Search Engine ကိုအသံုးျပဳၿပီး လူႀကီးမင္းတို ့ရဲ့စီးပြားေရးကို ဘယ္လိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္သလဲဆိုတာကို ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ထားပါတယ္။

ေအာင္ျမင္ေသာ SEO တိုက္ပြဲ (SEO Services)

Search Engine Optimisationေအာင္ျမင္တဲ့ SEO တုိက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ဖို ့ဆိုရင္ ဝက္(ဘ္)ဆိုက္တစ္ခုရဲ့ Business Nature နဲ ့ Functionality ကို Search Engine က အျပည့္အဝနားလည္ေအာင္ အရင္ဆံုးျပဳလုပ္ရပါမယ္။ လူေတြရဲ့ရွာေဖြမွဳရလာဒ္စာမ်က္ႏွာဆီသို ့ ကိုယ့္ရဲ့ဝက္(ဘ္)ဆိုက္ကို မွန္ကန္ဆီေလ်ာ္စြာ သဘာဝအတိုင္းတြန္းပို ့ေပးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရပါမယ္။ အမွန္တစ္ကယ္တတ္ကၽြမ္းနားလည္မွဳ၊ သမာသမတ္က်က်နဲ ့ ပြင့္လင္းရိုးသားစြာ ေအာင္ျမင္မွဳရယူႏိုင္မွဳေတြဟာ SEO ပညာရွင္ေတြရဲ့မွတ္ေက်ာက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ ့ ဆီေလ်ာ္စကားစုရွာေဖြမွဳ (niche key phrases research) မွတစ္ဆင့္ Search Algorithm ေျပာင္းလဲမွဳနဲ ့ လူႀကီးမင္းတို ့ ရဲ့ ဝက္(ဘ္)ဆိုက္ေျပာင္းလဲတိုးတက္မွဳပံုစံ အဆင့္ဆင့္အထိကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳ သတင္းပို ့ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ SEO Myanmar ဟာ Customer ေတြရဲ့အားကိုးယံုၾကည္မွဳနဲ ့အတူ၊ ေရရွည္စီးပြားေရးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမွဳကို အစဥ္ေရွးရွဳတိုက္ပြဲဝင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar SEM (PPC)

ဒီေန ့ပဲ စလိုက္ၾကပါစို ့

info@seomyanmar.com သို ့မဟုတ္ +၆၅ ၈၁၄၆ ၄၅၅၉ ကိုဆက္သြယ္ၿပီး (၁၅) မိနစ္စာ အႀကံဥာဏ္ေပး ေဆြးေနြးတိုင္ပင္မွဳကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ။ က်ေနာ္တို ့ရဲ့ပ်ဴငွာေႏြးေထြးတဲ့ SEO ပညာရွင္မ်ားက သင့္စီးပြားေရးအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္မယ့္ အင္တာနက္မားကတ္တင္းဗ်ဴဟာကို ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳပါလိမ့္မယ္။ အင္တာနက္ေခာတ္မွာ သင့္ရဲ့ ၿပိဳင္ဘက္ဟာ သင့္နဲ ့ ကလစ္ (Click) တစ္ခ်က္စာအကြာအေဝးမွာ အၿမဲတမ္းရွိေနတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မေမ့လုိက္ပါနဲ ့။

“ဂူးဂဲ(လ္) က သင့္တစ္ေယာက္ကို မရွိမျဖစ္ရယ္လို ့မလိုအပ္ပါဘူး ကိုယ့္ရဲ့စီးပြားေရးဒီ့ထက္မကတိုးတက္ေအာင္ျမင္မွဳအတြက္ သင့္သာလ ွ်င္ ဂုူးဂဲ(လ္)ကို လိုအပ္ေနတာပါ။”

 • Map View
 • Street View
 • Directions
 • Driving
 • Walking
 • Bicycling
 • Transit

0 Reviews

Looking for review? There is no review here!